24ο Ποντιακό Τριήμερο. Κατατοπιστικό κείμενο από τον επίτιμο Πρόεδρο Χρ. Σοφιανίδη για την ταυτότητα της καθιερωμένης εκδήλωσης. Διακρίνεται η αφίσα του Β’ Ποντιακού Τριήμερου 1987 έμπνευσης και γέννημα του επ. Προέδρου, που αγκαλιάστηκε από τον καλλιτεχνικό και συλλογικό χώρο των Ποντίων.