Ο ΑΓΩΝΑΣ ξεκίνησε το 1986 στην Καλλιθέα, και συνεχίστηκε αδιάλειπτα.
Σημαντικοί χρονολογικοί σταθμοί στην εξέλιξη απόδοσης του ελάχιστου Φόρου Τιμής : 1986 , 1991 , 1994 , 2004 , 2009. [ https://www.argo-pga.org/…/i-kentriki-kinitopoiisi…/ ].
Εκ παραλλήλου και το Θεματικό Περίπτερο του Συλλογικού Φορέα… Εφέτος, για 20η χρονιά στο κέντρο της Πρωτεύουσας.
………………….
БОРЬБА за признание началась впервые в 1986г., в Каллифее, и продолжается беспрерывно. Важные хронологические точки в установлении отдачи Памятной дани поставленны в 1986, 1991, 1994, 2004, 2009гг. [ https://www.argo-pga.org/…/i-kentriki-kinitopoiisi…/ ].  В том числе Общественная Организация Понтийского Эллинизма “АРГО” выдвигает Вопрос и Тематическим киоском… Уже 20 лет как Общество устанавливает киоск на центральной площади “Синтагма” столицы Греции.
=
Από το Θεματικό Περίπτερο 2023 / Фрагмент Тематического киоска 2023г..

=======

Ποντιακό Τριήμερο 1986. Ανάδειξη της Γενοκτονίας , ΕΣΣΔ, Ιστορία , κ.λπ.
Ποντιακό Τριήμερο 1986, κεντρική πλατεία Καλλιθέας. Ιστορία και Πολιτισμός, και η για πρώτη φορά ανάδειξη ζητημάτων: Γενοκτονία από το τούρκικο καθεστώς, Ελληνισμός του Πόντου στην Σοβιετική Ένωση, τα μαζικά εγκλήματα του μπολσεβικισμού και σταλινισμού, διακρίνεται η 1η αφίσα του Ποντιακού Τριημέρου αφιερωμένη στη Γενοκτονία …