Διάφοροι φορείς στην Ελλάδα, έσπευσαν σε απομίμηση της ονομασίας «Ποντιακό Τριήμερο», διαφημίζοντας φολκλορικές εκδηλώσεις τους, μορφής πανηγυριών με σκοπό απλά την διασκέδαση. Το Μοναδικό και Αυθεντικό, ιστορικό ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ τι’ «Αργώς» είναι μόνον εδώ, που αναδεικνύονται τα κοινωνικά, ιστορικά, ιδεολογικά και βέβαια πολιτισμικά μας ζητήματα – αυτά του Ρωμαίϊκου Ελληνισμού.