Λίγα στιγμιότυπα στον Χρόνο…

(Αφίσα 1986. Με θέμα από γλυπτό του Χ. Μαχαιρίδη).