Φθινόπωρο 1987. Β’ Πoντιακό Τριήμερο: Αναγνώριση της Γενοκτονίας. Ελληνισμός του Πόντου από/στην Σοβιετική Ένωση. Κ.α…

«Ματωμένη Γη του Πόντου - οι κραυγές των ψυχών». (αφίσα α'/1987. Θέμα αφίσας, επιμέλεια, ιδιόχειρη εκτύπωση του Χρ. Σοφιανίδη).
«Ματωμένη Γη του Πόντου – οι κραυγές των ψυχών». (Αφίσα α’/1987. Ιδέα – Θέμα αφίσας, επιμέλεια και ιδιόχειρη εκτύπωση Χρ. Σοφιανίδης, ζωγραφική μεταφορά της ιδέας του στο χαρτί από μέλος Διαμάντω).

 

«Ματωμένη Γη του Πόντου - οι κραυγές των ψυχών». (αφίσα β'/1987. Θέμα αφίσας, επιμέλεια, ιδιόχειρη εκτύπωση του Χρ. Σοφιανίδη).
«Ματωμένη Γη του Πόντου – οι κραυγές των ψυχών». (Αφίσα β’/1987. Ιδέα – Θέμα αφίσας, επιμέλεια και ιδιόχειρη εκτύπωση Χρ. Σοφιανίδης, ζωγραφική μεταφορά της ιδέας του στο χαρτί από μέλος Διαμάντω).