Αρχίζει ο δεύτερος κύκλος σεμιναρίου για την Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού (2018-2019) στο ΚεΣΠΕ Δήμου Καλλιθέας σε συνεργασία με τον Παμποντιακό Σύλλογο «η Αργώ».

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Κυριακή 09 Δεκεμβρίου και θα συνεχιστούν κάθε δεύτερη Κυριακή, ώρες παρακολούθησης από 11.00 έως 13.00.

Η παράδοση του σεμιναρίου θα γίνεται από τον Δρ. Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάννη Παπαφλωράτο και η διοργάνωση λαμβάνει χώρα υπό συντονισμό του Επίτιμου Προέδρου του Παμποντιακού Συλλόγου «η Αργώ» κ. Χρ. Σοφιανίδη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλ. 210-9561114, ώρες 10.00 – 13.00 καθημερινά.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι δωρεάν.

* * *

Начинается второй цикл курсов (2018-2019) по Истории Понтийского Эллинизма

Уроки будут проводиться в Центре Поддержки Понтийского Эллинизма мэрии г. Каллифеи (ΚεΣΠΕ) в сотрудничестве с Обществом Понтийских Греков «Арго».

Начатие уроков в Воскресенье 09 Декабря и продолжение каждое второе Воскресенье с 11.00 по 13.00.

Курсы будет проводить Доктор Истории Афинского Университета Иоаннис Папафлоратос, организация же семинара имеет место при координации Почётного Председателя Общества Понтийских Греков «Арго» Хр. Софианидиса.

Просим желающих заявить своё участвие по телефону 210-9561114, в рабочие дни с 10.00 до 13.00.

Прослушивание уроков бесплатно.

* * *