Στο μάθημα της Ποντιακής, Ρωμαίικης γλώσσας. Ενώ το ελλαδικό κράτος και οι (συνεργάσιμοι) σχολικοί υπάλληλοί του διαλύουν από κοινού στα “πολυπολιτισμικά” σχολεία την εθνική αυτογνωσία παιδιών και νέων. Проведение уроков Понтийского, Ромейского языка, в то время как в школах Греции умалчиваются национальные достоинства и самосознание греческого народа…