Εκδήλωση για τα θύματα των εκτελέσεων, διώξεων, μαζικών εξοριών του σταλινικού καθεστώτος σε βάρος του Ποντιακού Ελληνισμού. Την νύχτα 13-14 Ιουνίου 1949 έγινε η μαζικότερη εξορία…