Μία πολύτιμη και σπάνια έκδοση στα αγγλικά, που πρέπει να διαδοθεί !

 

PONTIC HELLENISM

I. S. Papafloratos

     • Antiquity
     • Empire of Trebizond 
     • Ottoman period 
     • Genocide
     • Guerrilla warfare 
     • Persecution in the former USSR 
     • Notable cities and monasteries 
     • Biographies

   Leimon Publication
   ATHENS 2023


   Μετά από επίπονη προσπάθεια κυκλοφορεί μεταφρασμένο στην αγγλική γλώσσα το βιβλίο “Pontic Hellenism” [Ο Ελληνισμός του Πόντου], του νομικού-διεθνολόγου, διδάκτορος Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών κ. Ιωάννη Παπαφλωράτου. Η αγγλική έκδοση 500 σελίδων περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της προηγηθείσας έκδοσης στην νεοελληνική, με ντοκουμενταρισμένο φωτογραφικό και χρονογραφικό υλικό. Η Ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού από την Αρχαιότητα έως τις ημέρες μας. Σπάνιο εργαλείο στην αγγλική γλώσσα, ένα πολύτιμο δώρο, ιδιαίτερα χρήσιμο για πολιτικό, διπλωματικό, εν γένει αναγνωστικό κοινό και στο Εξωτερικό, που παρέχει γνώση για το μοναδικό πολιτισμικό και ιστορικό πλούτο του Ελληνισμού/Ρωμηωσύνης, καθώς και για το θεμελιώδες ζήτημα της Γενοκτονίας που διέπραξαν το τούρκικο και το μπολσεβίκικο (κομμουνιστικό) καθεστώτα στον Πόντο και στην ΕΣΣΔ (…).

    

 •  
 •  
 •