Ενημέρωση για τους Φίλους του Ποντιακού Τριημέρου

35ο ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

Λόγω των έκτακτων περιοριστικών μέτρων της κυβέρνησης έναντι κορωνο-ιού covid-19 στην Αττική (κατά κανόνα σε βάρος των καθιερωμένων εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται από ελληνικές οργανωτικές δομές, σε αντίθεση με τις απαράδεκτες ανοχές στις ανέλεγκτες, ομαδικές εκφάνσεις στον ελλαδικό χώρο των παράνομων εποίκων) καταβάλλονται ενέργειες για να πραγματοποιηθεί η πρώτη Ημέρα της Εκδήλωσης στις 25 Σεπτεμβρίου, με Ποντιακό Θέατρο – κωμωδία “Με το ζορ διατρός”.  Οι εκδηλώσεις των υπόλοιπων δύο ημερών αναστέλλονται.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ