Ποντιακόν Τριήμερον τη “Αργώς”…το καθιερωμένο…Φέτος 30 Σεπτεμβρίου, 1-2 Οκτωβρίου.