Στις «Πύλες της Αλήθειας» του 26ου Ποντιακού Τριημέρου το θέμα των καιρών και… των ημερών