Σε συνεχεια της από 09-06-2012 ανακοίνωσης του Συλλόγου

Η διοίκηση του Παμποντιακού Συλλόγου «η ΑΡΓΩ», κατόπιν της από 09-06-2012 καταγγελτικής  ανακοίνωσης του Συλλόγου για την δράση φασιστικών ομάδων εντός του χώρου του πανεπιστημίου και την ομαδική δολοφονική επίθεσή τους σε οικογενειάρχες ομογενείς, αποφάσισε κατ’αρχήν να αποδεχθεί την πρόσκληση του πρύτανη του Πάντειου Πανεπιστημίου για συνάντηση για το θέμα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε τελικά την 02-07-2012 στο Πανεπιστήμιο, παρουσία και αντιπρύτανη. Ο Σύλλογος κατέστησε σαφές ότι ο πρύτανης ως διοίκηση του Πανεπιστημίου φέρει εξ ίσιου την ευθύνη με τον Αρχηγό της Αστυνομίας για την ανέλεγκτη παρουσία και δράση εγκληματικών στοιχείων και συμμοριών εντός του Πανεπιστημίου. Ο πρύτανης αναγνώρισε το πρόβλημα, ζήτησε συγγνώμη από τους παθόντες, που δεν παρευρίσκονταν στην συνάντηση, και δεσμεύτηκε για την ενημέρωση που ζητήθηκε από τον Σύλλογο. Ο Σύλλογος, διατηρώντας σοβαρές αμφιβολίες για την αξιοπιστία της διοίκησης του πανεπιστημίου στο όλο θέμα, γνωστοποίησε στον πρύτανη την επιφύλαξη να κινήσει διαδικασία καταλογισμού ποινικής ευθύνης σε βάρος της διοίκησης του πανεπιστημίου.