Ανάσταση του Κυρίου – η μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης! Воскрешение Христова – из главных праздников Христианства!

Η μεγάλη εορτή της Αναστάσεως του Κυρίου.
Ευχές εκ του Επίτιμου Προέδρου και Συμβουλίου,
στα μέλη και φίλους του συλλογικού μας φορέα,
και στον Κόσμο!

Воскрешение Христова – Праздничество всего Христианства!
Поздравления от почётного Президента и от Совета
членам и друзьям нашего Общества и верующему Христиаскому Миру!