Με Κάλαντα Πόντου.

ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2021!